STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

FRO: Powiadomienie w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR, Piątek, 6 grudnia 2019 (15:51)

Raport bieżący nr 26/2019

Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd FERRO S.A. ("Emitent?), informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 6 grudnia 2019 r. wpłynęło do Emitenta powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR dotyczące transakcji zbycia akcji Emitenta przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (Vladimira Silda ? Wiceprezesa Zarządu).

Pełna treść powiadomienia otrzymanego przez Emitenta stanowi załącznik do niniejszego raportu.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-12-06Wojciech GątkiewiczPrezes Zarządu
2019-12-06Olga PanekWiceprezes Zarządu

Plik do pobrania