STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

KGN: Wynik aukcji głównej rynku mocy na rok 2024, Piątek, 6 grudnia 2019 (15:54)

Raport bieżący nr 24/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. ("Emitent?) przekazuje do publicznej wiadomości, że powziął wiadomość, iż w dniu 6 grudnia 2019 r. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE?), spółka dominująca w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 lit. a) Kodeksu spółek handlowych, poinformowała Raportem Bieżącym 36/2019 o wyniku aukcji rynku mocy na rok 2024 (aukcja główna). Poniżej Emitent przekazuje w niezmienionym brzmieniu informacje przedstawione przez PGE:

"Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. ("PGE?) informuje, że w dniu 6 grudnia 2019 r., w wyniku aukcji rynku mocy na rok 2024 (aukcja główna), zakontraktowanych zostało łącznie nie mniej niż 4 332 MW obowiązków mocowych dla jednostek należących do grupy PGE.

Cena zamknięcia aukcji mieści się w przedziale 235,91 do 269,58 PLN/kW/rok, i zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy o rynku mocy z dnia 8 grudnia 2017 r., zostanie w terminie 3 dni roboczych podana do publicznej wiadomości przez PSE S.A.

Łączny obowiązek mocowy obejmuje:

- 1 335 MW dla jednostek nowych (z umową mocową na 17 lat)

- nie mniej niż 2 957 MW dla jednostek modernizowanych (w tym nie mniej niż 2 598 MW z umową mocową na 5 lat oraz 359 MW z umową mocową na 7 lat)

- 40 MW dla jednostek istniejących (z umową mocową na 1 rok).

Powyższe obowiązki mocowe nie są ostatecznymi wynikami aukcji mocy.

Ostateczne wyniki aukcji mocy ogłasza Prezes URE w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie internetowej, w pierwszym dniu roboczym następującym po 21. dniu od dnia zakończenia aukcji mocy. Do tego czasu wszystkie umowy sprzedaży obowiązków mocowych są warunkowe.?

Ze względu na zintegrowane działania związane z rynkiem mocy uregulowane wewnątrz grupy pomiędzy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. a Spółkami Grupy Kapitałowej PGE, w tym z Emitentem, na obecnym etapie Spółka nie jest w stanie określić swoich zobowiązań wynikających z rynku mocy.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-12-06Paweł SzczeszekPrezes Zarządu
2019-12-06Paweł StrączyńskiWiceprezes Zarządu