STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PND: Informacja o niedojściu do skutku emisji Obligacji, Piątek, 6 grudnia 2019 (18:33)

Raport bieżący nr 55/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Polnord S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka?) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 47/2019 z dnia 5 listopada 2019 r. oraz raportów nr 50/2019, nr 51/2019 oraz nr 53/2019, informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął uchwałę o niedojściu do skutku emisji Obligacji (definicja jak w raporcie bieżącym nr 47/2019).

Niedojście emisji do skutku spowodowane było nieosiągnięciem minimalnego wymaganego progu emisji Obligacji, określonego w uchwale Zarządu z dnia 5 listopada 2019 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-12-06Marcin Gomoła Prezes Zarządu
2019-12-06Marcin Mosz Członek Zarządu