STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

LTS: Zmiany w składzie Zarządu Grupy LOTOS S.A., Piątek, 6 grudnia 2019 (18:57)

Raport bieżący nr 40/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Grupa LOTOS S.A. (?Spółka?) informuje, iż w dniu 6 grudnia 2019 roku otrzymała informację, że Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 368 par. 4 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 13 ust. 2 pkt. 1 w związku z par. 14 ust. 4 i 5 Statutu Spółki odwołała Pana Mateusza Aleksandra Bonca ze składu Zarządu Grupy LOTOS S.A. X wspólnej kadencji z dniem 6 grudnia 2019 roku.

Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki powierzyła pełnienie funkcji Prezesa Zarządu, Panu Jarosławowi Adamowi Wittstock.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-12-06 Zofia Paryła Wiceprezes Zarządu
2019-12-06 Marian Krzemiński Wiceprezes Zarządu