STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

COG: Dopuszczenie i wprowadzenie akcji emisji nr 9 do obrotu na rynku podstawowym, Sobota, 7 grudnia 2019 (10:57)

Raport bieżący nr 31/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Cognor Holding SA ("Spółka?) informuje, że powziął informacje, że w dniu 06.12.2019 Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął Uchwałę w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji Spółki zwykłych na okaziciela emisji nr 9.

Na podstawie wniosku Spółki, do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych zostało z dniem 11 grudnia 2019 r. 534 161 szt. akcji emisji nr 9 pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 11 grudnia 2019 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLCNTSL00014?.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-12-07Przemysław SztuczkowskiPrezes Zarządu