STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ABE: Informacja o akcjach nabytych w ramach Programu Skupu Akcji Własnych, Poniedziałek, 9 grudnia 2019 (12:06)

Raport bieżący nr 14/2019

Podstawa Prawna: Inne uregulowania
Zarząd AB S.A. z siedzibą w Magnicach ("Emitent?), informuje, że w ramach realizacji Programu Skupu Akcji Własnych, uchwalonego Uchwałą Zarządu Emitenta nr 6/2019 z dnia 17 września 2019 r., na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale nr 7/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 20 grudnia 2018 r. ("Program?), o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 5/2019, Emitent dokonał nabycia akcji własnych (kod ISIN: PLAB00000019) w celu ich umorzenia, podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym GPW:

- w dniu 2 grudnia 2019 r. ? 600 akcji własnych o łącznej wartości 13 979,00 zł, za średnią jednostkową cenę 23,30 zł, stanowiących łącznie 0,0037% udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0034% w ogólnej liczbie głosów,

- w dniu 3 grudnia 2019 r. ? 336 akcji własnych o łącznej wartości 7 896,00 zł, za średnią jednostkową cenę 23,50 zł, stanowiących łącznie 0,0021% udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0019% w ogólnej liczbie głosów,

- w dniu 5 grudnia 2019 r. ? 650 akcji własnych o łącznej wartości 15 340,00 zł, za średnią jednostkową cenę 23,60 zł, stanowiących łącznie 0,0040% udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0037% w ogólnej liczbie głosów,

- w dniu 6 grudnia 2019 r. ? 500 akcji własnych o łącznej wartości 11 900,00 zł, za średnią jednostkową cenę 23,80 zł, stanowiących łącznie 0,0031% udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0029% w ogólnej liczbie głosów,

Transakcje zostały przeprowadzone za pośrednictwem Santander Bank Polska S.A. ? Santander Biuro Maklerskie.

Łącznie w ramach Programu Emitent nabył dotąd 11 461 akcji własnych.

Z uwzględnieniem powyższych transakcji nabycia Emitent posiada łącznie 11 461 akcji własnych stanowiących 0,071% kapitału zakładowego Emitenta i dających 0,065% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Kod LEI Emitenta: 259400TZG21SXKFKFD76.

W załączeniu Emitent przekazuje szczegółowe dane dotyczące transakcji nabycia akcji własnych dokonanych w dniach 2-6 grudnia 2019 r.

Podstawa prawna: art. 2 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-12-09Andrzej PrzybyłoPrezes Zarządu

Plik do pobrania