STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PLX: Zawarcie aneksów do znaczących umów, Poniedziałek, 9 grudnia 2019 (16:03)

Raport bieżący nr 16/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box? S.A. (Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r., informuje o podpisaniu w dniu dzisiejszym aneksów do:

1) umowy sprzedaży Nr 1-2008/TVK z dnia 11.07.2008 r. zawartej pomiędzy Spółką a "Plast ? Box Ukraina? Sp. z o.o. z siedzibą w Czernichowie (spółką zależną od Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX? S.A.). Przedmiotem umowy jest sprzedaż przez Spółkę spółce "Plast ? Box Ukraina? Sp. z o.o. granulatu polipropylenu i polietylenu.

2) umowy sprzedaży Nr 1-2007 z dnia 22.12.2006 r. zawartej pomiędzy Spółką a spółką "Plast-Box Ukraina? Sp. z o.o. z siedzibą w Czernihowie. Przedmiotem umowy jest sprzedaż przez Spółkę spółce "Plast-Box Ukraina? Sp. z o.o. surowców, wyrobów gotowych oraz towarów obcych, dla których jako miejsce załadunku wskazane jest miasto Słupsk.

Zawartymi aneksami przedłużono okres obowiązywania ww. umów do dnia 31 grudnia 2020 r.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-12-09Grzegorz PawlakPrezes Zarządu