STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

LTS: Korekta raportu bieżącego nr 39/2019 z dnia 6 grudnia 2019 roku , Poniedziałek, 9 grudnia 2019 (17:39)

Raport bieżący nr 39/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Grupa LOTOS S.A. ("Spółka?) informuje, iż w raporcie bieżącym 39/2019 z dnia 6 grudnia 2019 roku Spółka błędnie wskazała datę podpisania aneksu do listu intencyjnego w sprawie finansowania projektu inwestycyjnego "Polimery Police? na dzień 13 grudnia 2019 roku.

Wyżej wymieniony aneks został podpisany w dniu 6 grudnia 2019 roku.

Jednocześnie Spółka informuje, że w pozostałym zakresie treść ww. raportu bieżącego pozostaje bez zmian.

Podstawą prawną przekazania raportu jest § 15 ust 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-12-09 Jarosław Kawula Wiceprezes Zarządu
2019-12-09 Marian Krzemiński Wiceprezes Zarządu