STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PND: Zawiadomienie akcjonariusza o zbyciu akcji Spółki, Poniedziałek, 9 grudnia 2019 (21:30)

Raport bieżący nr 56/2019

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd POLNORD SA ("Spółka?) informuje, iż do Spółki wpłynęło od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU SA, działającego w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU "Złota Jesień? (OFE PZU) zawiadomienie, w trybie art. 69 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zmniejszeniu przez OFE PZU stanu posiadania akcji Spółki poniżej progu 5 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zgodnie z zawiadomieniem, w wyniku zawarcia w dniu 26 listopada 2019r. transakcji sprzedaży 30.000 akcji Spółki w transakcji na GPW w Warszawie i jej rozliczenia w dniu 28 listopada 2019r., OFE PZU osiągnął mniej niż 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Pełna treść przedmiotowego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-12-09Marcin Gomoła Prezes Zarządu
2019-12-09Marcin Mosz Prezes Zarządu

Plik do pobrania