STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

BAL: Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego ?Baltona? S.A. oraz treść uchwały podjętej, Wtorek, 10 grudnia 2019 (12:00)

Raport bieżący nr 62/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego "Baltona? S.A. z siedzibą w Warszawie [dalej: Emitent] informuje, że podczas trzeciej części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Emitenta zwołanego na 25 listopada 2019 roku oraz kontynuowanego w dniu 10 grudnia 2019 r. [dalej: NWZ], NWZ podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach do dnia 20 grudnia 2019 roku do godz. 11:00.

Jednocześnie Emitent przekazuje w załączeniu treść uchwały w sprawie zarządzenia przerwy w obradach.

Emitent informuje, że podczas obrad trzeciej części NWZ do chwili ogłoszenia przerwy w obradach, NWZ nie rozpatrzyło żadnego kolejnego punktu porządku obrad przyjętego uchwałą nr 2 z dnia 25 listopada 2019 r. jak również nie odstąpiło od rozpatrywania któregokolwiek z punktów porządku obrad.

Podczas trzeciej części obrad NWZ zgłoszono do protokołu sprzeciw do uchwały w sprawie zarządzenia przerwy w obradach natomiast nie zgłoszono projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 5 - 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących

i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [Dz. U. z 2018 r., poz. 757 z późn. zm.].


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-12-10PIotr KazimierskiPrezes ZarząduPiotr Kazimierski
2019-12-10Michał KacprzakCzłonek ZarząduMichał Kacprzak

Plik do pobrania