STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SOL: Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za listopad 2019 roku, Wtorek, 10 grudnia 2019 (12:45)

Raport bieżący nr 28/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Solar Company S.A. ("Spółka?) informuje, iż skonsolidowane nieaudytowane przychody ze sprzedaży sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej osiągnięte w listopadzie 2019 roku wyniosły 12,3 mln zł, w tym salony własne (sprzedaż realizowana w salonach własnych Grupy Kapitałowej Solar Company S.A., w tym w outletach oraz zaewidencjonowana w sklepach franczyzy depozytowej) 11,5 mln zł.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-12-10Stanisław Bogacki Prezes Zarządu