STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

STO: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej STOPPOINT S.A., Wtorek, 10 grudnia 2019 (14:55)

Zarząd spółki STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu 10 grudnia 2019 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej: Pana Tomasza Psonki, Pani Danuty Golec, Pani Justyny Kosmali i Pana Jakuba Podsiadło, a następnie podjęło uchwały w sprawie powołania do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej następujących osób: Pana Grzegorza Siwińskiego, Pana Leszka Czecha, Pani Urszuli Rybiańskiej i Pana Andrzeja Kiełczewskiego. Życiorysy nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu bieżącego.

W związku z powyższym aktualny skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawia się następująco:

- Pan Marcin Ostrowski,

- Pan Grzegorz Siwiński,

- Pan Leszek Czech,

- Pani Urszula Rybiańska,

- Pan Andrzej Kiełczewski.


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Wieliczko - Prezes Zarządu

Plik do pobrania