STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ARH: Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej, Wtorek, 10 grudnia 2019 (19:51)

Raport bieżący nr 65/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu giełdowego nr 54/2019 z dnia 29 października 2019 roku, Zarząd spółki ARCHICOM S.A. ("Emitent?) informuje, że w dniu 10 grudnia 2019 r. jednostka zależna Emitenta - Archicom Polska S.A. z siedzibą w Łodzi ("Kupujący?) zawarła umowę ostateczną przenoszącą prawo użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków i budowli, położonej w Poznaniu w dzielnicy Grunwald, o powierzchni 8,6 ha, za cenę 46.000.000,00zł netto.

Na przedmiotowej nieruchomości Archicom Polska S.A. planuje zrealizować projekt mieszkaniowy o zabudowie wielorodzinnej na ok. 1,3 tys. szt. lokali mieszkalnych.

Na poczet zapłaty w/w ceny spółka pod firmą Archicom Polska Spółka Akcyjna dokonała zapłaty kwoty 16.000.000,00 zł netto. Zapłata ceny w w/w kwocie została sfinansowana ze środków własnych.

Zapłata pozostałej części ceny zostanie sfinansowana ze środków własnych i będzie dokonana w następującej wysokości i terminach:

? kwota 15.000.000,00 zł netto wraz z odsetkami od tej kwoty, będzie płatna w terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku;

? kwota 15.000.000,00 zł netto wraz z odsetkami od tej kwoty, będzie płatna w terminie do dnia 30 kwietnia 2021 roku.

Zapłata pozostałej części ceny sprzedaży zabezpieczona została:

- hipoteką ustanowioną na w/w nieruchomości do kwoty 50.000.000,00 zł;

- oświadczeniem spółki Archicom Polska SA o poddaniu się egzekucji z aktu notarialnego w trybie art. 777 § 1 ust. 5 k.p.c. do kwoty 50.000.000,00 zł;

- poręczeniem udzielonym przez Emitenta, z terminem obowiązywania do dnia 31 grudnia 2022 roku, do kwoty 40.000.000,00 zł.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-12-10 Artur WięznowskiCzłonek Zarządu
2019-12-10Krzysztof SuskiewiczCzłonek Zarządu