STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

LGT: Podpisanie umowy przeniesienia własności nieruchomości przez Logintrade S.A., Środa, 11 grudnia 2019 (07:25)

Zarząd Spółki LOGINTRADE S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: "Spółka") informuje o zawarciu w dniu 06.12.2019 r. ze spółką Popowice Development sp. z o.o. umowy w formie aktu notarialnego przeniesienia własności nieruchomości (lokalu niemieszkalnego) zlokalizowanej we Wrocławiu, przy ul. Legnickiej 57d, lok. B/J w cenie 1.206.920,00 zł netto. Zawarcie ww. transakcji jest finalizacją umowy przedwstępnej zakupu, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 3/2019. Zmiana siedziby Spółki planowana jest na pierwszy kwartał 2020r.


Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Wudarzewski - Prezes Zarządu
Michał Szlachcic - Wiceprezes Zarządu