STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

AIT: Zawiadomienie o uzyskaniu informacji o transakcji wykonanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, Środa, 11 grudnia 2019 (10:03)

Raport bieżący nr 17/2019

Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd Aiton Caldwell S.A. ("Emitent?) w wykonaniu obowiązku wynikającego art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("Rozporządzenie MAR?) informuje, iż w dniu 10 grudnia 2019 r. o godz.: 17:47 wpłynęło do Spółki od Pani Katarzyny Bednarskiej zawiadomienie (powiadomienie pierwotne) złożone na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR o dokonaniu transakcji sprzedaży akcji Aiton Caldwell S.A.

Z treści w/w pisma wynika, iż w dniu 9 grudnia 2019 r. Pani Katarzyna Bednarska ? osoba blisko związana z członkiem Rady Nadzorczej Emitenta Markiem Bednarskim dokonała transakcji sprzedaży akcji Aiton Caldwell S.A. (kod identyfikacyjny: PLATCDL00013).

Poniżej Emitent podaje szczegółowe informacje dotyczące transakcji przekazane przez Panią Katarzynę Bednarską:

1. Opis instrumentu finansowego, rodzaj instrumentu: Akcje.

2. Kod identyfikacyjny: PLATCDL00013.

3. Rodzaj transakcji: sprzedaż

4. Cena i wolumen:

CENA WOLUMEN

0,242 zł 23.538

0,242 zł 8.462

5. Informacje zbiorcze: łączny wolumen: 32.000 cena: 0,242 zł

6. Data transakcji: 9.12.2019 r.

7. Miejsce transakcji: GPW, XNCO.

W załączeniu przedstawiamy skan otrzymanego powiadomienia.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-12-11Rafał PietrzakPrezes Zarządu

Plik do pobrania