STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PTH: Zarejestrowanie przez sąd połączenia Emitenta ze spółką PBSz 1 sp. z o.o. , Środa, 11 grudnia 2019 (13:27)

Raport bieżący nr 36/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PRIMETECH S.A. (dalej: Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2019 z dnia 4 listopada 2019 r., 32/2019 z dnia 17 października 2019 r., 31/2019 z dnia 1 października 2019 r., 26/2019 z dnia 23 września 2019 r. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 10 grudnia 2019 r. (dzień połączenia) połączenia Emitenta (Spółka Przejmująca) ze spółką PBSz 1 sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (ksh), tj. przez przeniesienie całego majątku łączącej się spółki na Spółkę Przejmującą, tj. Emitenta, bez podwyższania kapitału zakładowego w Spółce Przejmującej jak również bez ustalenia elementów wskazanych w art. 499 § 1 pkt 2-4 ksh oraz bez przyznania praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 ksh z uwagi na to, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem spółki przejmowanej.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-12-11Jan Poświata Prezes Zarządu
2019-12-11Jakub DzierzęgaWiceprezes Zarządu