STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

NCT: Komunikat w sprawie sprzedaży całościowego pakietu akcji Spółki Nuova Castelli SPA - spełnienie się warunku zawieszającego, Środa, 11 grudnia 2019 (15:39)

Raport bieżący nr 21/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI numer 11/2019, Zarząd North Coast S.A. ("Emitent?) informuje, iż w dniu 11 grudnia 2019 r. otrzymał informację o spełnieniu się warunku zawieszającego, o którym mowa w ww. raporcie, polegającego na wydaniu decyzji właściwych organów regulacyjnych. Emitent podaje przy tym, iż w ślad za informacją prasową Komisji Europejskiej z dnia 9 grudnia 2019 roku, Komisja Europejska zatwierdziła zgodnie z europejskim rozporządzeniem Rozporządzenie Rady (WE) NR 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw) przejęcie Nuova Castelli, spółki z siedzibą we Włoszech, przez Lactalis, spółkę z siedzibą we Francji.

Emitent nie posiada dalej idących informacji odnośnie warunków umowy, jak również informacji odnośnie terminów i sposobów jej wykonania. W przypadku uzyskania jakichkolwiek bliższych informacji Emitent niezwłocznie je przekaże do publicznej wiadomości.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-12-11Maciej StróżykCzłonek Zarządu