STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PEO: Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego wyrażająca zgodę na zakwalifikowanie obligacji podporządkowanych serii D1 Banku Pekao S.A. jako instrumentów w kapitale Tier II Banku, Środa, 11 grudnia 2019 (17:24)

Raport bieżący nr 34/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2019 z dnia 6 listopada 2019 r. oraz raportu bieżącego nr 30/2019 z dnia 13 listopada 2019 r., Bank Polska Kasa Opieki S.A. ("Bank?) informuje, iż w dniu 11 grudnia 2019 r. Bank otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego wyrażającą zgodę na zakwalifikowanie przez Bank 800 (słownie: ośmiuset) sztuk obligacji podporządkowanych serii D1, o jednostkowej wartości nominalnej 500.000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) i łącznej wartości nominalnej 400.000.000 PLN (słownie: czterysta milionów złotych) oraz dacie wykupu 4 czerwca 2031 r. ("Obligacje Serii D1?), jako instrumentów w kapitale Tier II Banku, o których mowa w art. 63 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012, na warunkach określonych w dokumentach złożonych przez Bank w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, tj. m. in. w warunkach emisji Obligacji Serii D1.

Włączenie środków pozyskanych z emisji Obligacji Serii D1 do kapitału Tier II Banku spowoduje wzrost łącznego współczynnika kapitałowego (TCR) dla Banku oraz dla grupy kapitałowej Banku o ok. 0,3 punku procentowego.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR ? informacja poufna


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-12-11Tomasz KubiakWiceprezes Zarządu Banku
2019-12-11Paweł TymczyszynDyrektor Departamentu Prawnego