STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

DCR: Nabycie akcji emitenta przez członka rady nadzorczej emitenta., Środa, 11 grudnia 2019 (17:30)

Raport bieżący nr 93/2019

Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 11 grudnia 2019 r. sporządzonego zgodnie z art. 19 ust. 1 MAR - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku, powziął informację o nabyciu akcji Spółki DECORA S.A. przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej emitenta ? Pana Włodzimierza Lesińskiego.

Z przekazanej informacji wynika, iż w/w osoba:

? w dniu 10 grudnia 2019 r. dokonała nabycia 10.000 (dziesięć tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, w cenie 18,90 zł. za jedną akcję.

Ww. transakcja została dokonana na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-12-11Artur HibnerCzłonek Zarządu - Dyrektor Finansowy

Plik do pobrania