STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

BIO: Oświadczenia Członków Rady Nadzorczej Bioton S.A., Środa, 11 grudnia 2019 (17:51)

Raport bieżący nr 40/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Bioton S.A. ("Spółka?) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 39/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. informuje, że w dniu 11 grudnia 2019 r. otrzymał oświadczenia od nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej Bioton S.A.: Pana Hao Fan; Pana Nicola Cadei; Pana Wei Ming Tan.

Żadna z w/w osób nie prowadzi w stosunku do Spółki aktywności konkurencyjnej oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej dla Spółki. Żadna z w/w osób nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: § 10 ust 5) i 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-12-11 Robert Neymann Prezes Zarządu
2019-12-11 Adam Polonek Członek Zarządu