STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

COG: Wydanie akcji emisji nr 9 , Środa, 11 grudnia 2019 (19:09)

Raport bieżący nr 32/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Cognor Holding SA ("Emitent?) podaje, iż 11 grudnia 2019 roku wydał 534 161 sztuki akcji emisji nr 9 w wyemitowanych ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Wydanie akcji nastąpiło poprzez dostarczenie akcji przez Agenta Emisji na rachunek inwestycyjny wskazany przez podmiot, który złożył żądanie konwersji warrantów subskrypcyjnych serii B na akcje emisji nr 9.

Po wyżej wskazanym wydaniu kapitał zakładowy Emitenta wynosi 185 910 625,50 zł i dzieli się na 123 940 417 sztuk akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,50 zł każda akcja.

Ogólna liczna głosów ze wszystkich wyemitowanych akcji na walnym zgromadzeniu Emitenta wynosi 123 940 417.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-12-11Przemysław SztuczkowskiPrezes Zarządu