STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ING: Daty przekazywania raportów okresowych w 2020 roku. , Czwartek, 12 grudnia 2019 (14:15)

Raport bieżący nr 30/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. ("Bank?) podaje do publicznej wiadomości stałe terminy przekazywania raportów okresowych Banku w 2020 roku:

- skonsolidowany raport roczny oraz raport roczny za 2019 rok ? 6 marca 2020 roku,

- skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 roku ? 8 maja 2020 roku,

- skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku ? 6 sierpnia 2020 roku,

- skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 roku ? 5 listopada 2020 roku.

Jednocześnie Bank informuje, że wybrane niezaudytowane dane finansowe za IV kwartał 2019 roku zostaną przekazane 6 lutego 2020 roku w formie raportu bieżącego.

Dodatkowo Zarząd Banku oświadcza, że skonsolidowane raporty kwartalne i skonsolidowany raport półroczny będą zawierały odpowiednio jednostkową kwartalną informację finansową i jednostkowe półroczne skrócone sprawozdanie finansowe.

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. poz. 757).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-12-12Bożena Graczyk Wiceprezes Zarządu Banku