STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SWG: Określenie przez Radę Nadzorczą celów jednostkowych na rok 2020 na potrzeby Programu Motywacyjnego, Czwartek, 12 grudnia 2019 (14:51)

Raport bieżący nr 17/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd SECO/WARWICK S.A. (dalej: "Emitent?) informuje, że Rada Nadzorcza w dniu dzisiejszym uchwałą określiła cele jednostkowe na rok 2020 dla uczestników Programu Motywacyjnego na lata 2018-2020 (dalej: "Program?). Osiągnięcie celów jednostkowych warunkuje przyznanie uczestnikom Programu uprawnień wynikających z Programu. Cele te dotyczą wskaźników finansowo-operacyjnych poszczególnych spółek zależnych, jednostek organizacyjnych związanych z poszczególnymi technologiami lub całej Grupy Kapitałowej, w zależności od funkcji pełnionej przez danego uczestnika Programu.

W skali całej Grupy Kapitałowej celem jednostkowym obowiązującym Prezesa Zarządu oraz dwóch Członków Zarządu SECO/WARWICK S.A. jest skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej, który na rok 2020 został ustalony na poziomie 18,0 mln zł.

Ww. kwota skonsolidowanego zysku netto nie stanowi prognozy finansowej, a jedynie cel wyznaczony w związku z Programem.

Ramowe warunki Programu określono uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 11 kwietnia 2018 roku. Opis ramowych warunków Programu został opublikowany raportem bieżącym nr 09/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 r.

Podstawa prawna: Art.17 ust.1 MAR ? informacje poufne.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-12-12Sławomir Woźniak Prezes Zarządu