STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

IPE: Zawarcie umów o przejęcie zarządzania funduszami, Czwartek, 12 grudnia 2019 (18:33)

Raport bieżący nr 14/2019

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd IPOPEMA Securities S.A. niniejszym informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym przez jej spółkę zależną ? IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ("IPOPEMA TFI?) z mBank S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A. i Deutsche Bank Polska S.A. umów o przejęcie zarządzania łącznie 20 funduszami (w tym 7 funduszami rynku kapitałowego) zarządzanymi dotychczas przez Lartiq Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ("Lartiq TFI?), dla których ww. banki pełnią funkcję depozytariusza.

Zawarcie powyższych umów uznane zostało za istotne w połączeniu z faktem zawarcia analogicznej umowy z innym bankiem depozytariuszem (ING Bank Śląski S.A.) o przejęcie 10 funduszy zarządzanych dotychczas przez Lartiq TFI, w tym 2 funduszy rynku kapitałowego.

Wszystkie ww. umowy traktowane łącznie uznano za istotne ze względu na liczbę funduszy przejmowanych na ich podstawie w krótkim okresie, w połączeniu z łączną wartością ich aktywów i wynikającym z tego potencjalnym wpływem na przychody IPOPEMA TFI. Skala tego wpływu jest jednak obecnie trudna do miarodajnego oszacowania ze względu na bardzo zróżnicowany profil przejmowanych funduszy i możliwą dużą zmienność wysokości ich aktywów. Lista wszystkich funduszy, których dotyczą wszystkie ww. umowy wskazana została w załączniku do niniejszego raportu.

Zawarcie ww. umów ma związek z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF?) z dnia 5 listopada br., na mocy której cofnięte zostało zezwolenie na wykonywanie działalności przez Lartiq TFI. Nieprzekraczalnym terminem, w jakim powinno nastąpić przejęcie przez IPOPEMA TFI zarządzania wskazanymi funduszami, jest 5 lutego 2020 r. W tej dacie upływa bowiem okres 3 miesięcy od daty ww. decyzji KNF będący zgodnie z przepisami maksymalnym okresem, w którym bank depozytariusz może przekazać zarządzanie funduszami innemu towarzystwu funduszy inwestycyjnych. W odniesieniu do niektórych funduszy (wskazanych w załączniku do niniejszego raportu) przejęcie zarządzania warunkowane jest uzyskaniem w powyższej dacie stosownej zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-12-12Marcin KurowskiDyrektor Operacyjny

Plik do pobrania