STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

IND: Zawieszenie obrotu akcjami INDYKPOL S.A. w związku z przekazanym zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu akcji, Piątek, 13 grudnia 2019 (09:09)

Raport bieżący nr 50/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki Indykpol S.A. z siedzibą w Olsztynie ("Spółka?) niniejszym informuje, że w dniu 13 grudnia 2019 r. powziął informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW?) uchwały nr 1302 z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki Indykpol S.A.

Zgodnie z Uchwałą GPW, w związku z przekazanym zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu akcji spółki Indykpol S.A., Zarząd GPW działając na podstawie § 30 ust. 1 pkt 2 Regulaminu Giełdy zawiesił obrót akcjami Spółki, oznaczonymi kodem ISIN PLINDKP00013 - od 13 grudnia 2019 r.

Na podstawie § 110 ust 10 i 11 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanowił, że zlecenia maklerskie na akcje spółki Indykpol S.A., przekazane na giełdę, a nie zrealizowane do dnia 12 grudnia 2019 r (włącznie) tracą ważność i począwszy od 13 grudnia 2019 r. zlecenia maklerskie na akcje Spółki nie będą przyjmowane.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-12-13Piotr KulikowskiPrezes Zarządu - Dyrektor Generalny