STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

VAR: Aktualizacja informacji dotyczącej inwestycji w Ovid Works , Piątek, 13 grudnia 2019 (11:36)

Raport bieżący nr 16/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

"W nawiązaniu do raportów bieżących nr 18/2016 z dnia 26.10.2016, 2/2019 i 3/2019 z dnia 07.03.2019 dotyczących inwestycji w spółkę Ovid Works S.A. (dalej "Ovid") Zarząd Emitenta przekazuje zaktualizowane informacje na temat Ovid Works.

Ovid finalizuje prace nad Dokumentem Informacyjnym, który zostanie złożony na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Proces ma zostać zakończony debiutem na rynku NewConnect w I poł. 2020 r.

Rozpoczęcie procesu poprzedziło m.in. podwyższenie kapitału zakładowego w wyniku którego Ovid pozyskał blisko 1,8 mln PLN, przekształcono Ovid w spółkę akcyjną jak również niezależny biegły rewident dokonał wyceny Ovid. Wartość 100% kapitałów własnych Ovid na podstawie wyceny dwoma metodami oszacowano na 17,4 mln PLN. W wyniku transakcji dokonanych na akcjach Ovid doszło do zmiany udziału posiadanego przez Emitenta w kapitale zakładowym Ovid. Przed dokonaniem sprzedaży Emitent posiadał 36,21 proc. kapitału zakładowego Ovid. Po dokonaniu sprzedaży, Emitent posiada 32,40 proc. kapitału zakładowego Ovid.

Prace produkcyjne nad kluczową dla Ovid grą tj. Metamorphosis znajują się na ostatnim etapie realizacji. Obecnie gra jest w trakcie procesu portowania oraz optymalizacji. Gra będzie dostępna na platformach: Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch oraz PC. Planowany termin jej wydania to I poł. 2020 r.

Przeprowadzone transakcje będą miały wpływ na wyniki Emitenta w 2019 roku.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-12-13 Konrad Mroczek Prezes Zarządu Konrad Mroczek
2019-12-13Łukasz RosińskiCzłonek ZarząduŁukasz Rosiński