STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MOE: Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu, Piątek, 13 grudnia 2019 (14:15)

Raport bieżący nr 7/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Mode SA z siedzibą w Straszynie ("Spółka?) informuje, iż w dniu 13 grudnia 2019 r. podpisał z Województwem Pomorskim, reprezentowanym przez Agencję Rozwoju Pomorza SA ("PRP?) umowę, której przedmiotem jest dofinansowanie projektu pt. "Opracowanie kompleksowego systemu do wykonywania zautomatyzowanych prezentacji sferycznych oraz prezentacji 360° produktów, uwzględniającego autorskie algorytmy oraz rozwiązania sprzętowe? ("Projekt?), realizowanego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 01. Komercjalizacja wiedzy, Działania 01.01. Ekspansja przez innowacje, Poddziałania 01.01.01. Ekspansja przez innowacje ? wsparcie dotacyjne, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Termin zakończenia realizacji Projektu ustala się na 30.09.2021 r. Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 2 626 900,89 zł. Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą 2 536 177,39 zł, w tym: dofinansowanie z budżetu środków europejskich w kwocie nieprzekraczającej 1 938 204,53 PLN i stanowiącej nie więcej niż 76,42% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.

Niniejsza dotacja ma zostac? przeznaczona na stworzenie nowych funkcjonalnos?ci zaro?wno w autorskim oprogramowaniu Spo?łki jak i w produkowanych urządzeniach. Zakres prac został podyktowany zmieniającymi się wymaganiami rynku i sprawi, z?e Spo?łka lepiej dostosuje swoją ofertę do oczekiwan? kliento?w oraz będzie miała moz?liwos?c? dotarcia do jeszcze szerszego grona potencjalnych odbiorco?w. Realizacja niniejszego projektu jest zaplanowana na 2020 i 2021 rok.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-12-13Rafał StepiukPrezes Zarządu