STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

LTS: Podpisanie Porozumienia wstępnego dotyczącego udziału w finansowaniu Projektu ?Polimery Police?, Piątek, 13 grudnia 2019 (16:57)

Raport bieżący nr 41/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportów bieżących: nr 9/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku, nr 35/2019 z dnia 31 października 2019 roku, nr 38/2019 z dnia 22 listopada 2019 roku oraz 39/2019 z dnia 6 grudnia 2019 roku, Grupa LOTOS S.A. ("Spółka?) informuje, że w dniu 13 grudnia 2019 roku Spółka wraz z Grupą Azoty S.A., Grupą Azoty Zakłady Chemiczne "Police? S.A. i Grupą Azoty Polyolefins S.A., podpisały Porozumienie wstępne dotyczące warunków inwestycji w kapitał akcyjny oraz finansowania dłużnego Projektu "Polimery Police? ("Projekt?).

Porozumienie jest warunkowe i uzależnione od pozyskania zgody Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz spełnienia innych warunków zawieszających. Przedmiotowe porozumienie stanowi podstawę do uzgodnienia docelowej dokumentacji dotyczącej udziału w finansowaniu Projektu.

W ramach porozumienia Spółka przewiduje zaangażowanie w kwocie 300 milionów PLN w formie kapitału akcyjnego oraz 200 milionów PLN w postaci pożyczki podporządkowanej.

Porozumienie obowiązuje do 31 grudnia 2020 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR ? informacje poufne.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-12-13 Jarosław Wittstock p.o. Prezesa Zarządu
2019-12-13 Marian Krzemiński Wiceprezes Zarządu