STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

LRQ: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej, Poniedziałek, 16 grudnia 2019 (15:00)

Raport bieżący nr 32/2019

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent?, "Spółka?) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 16 grudnia 2019 roku, Spółka otrzymała od Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., działającego w imieniu zarządzanych funduszy inwestycyjnych ? QUERCUS Absolute Return FIZ, QUERCUS Global Balanced Plus FIZ oraz QUERCUS Parasolowy SFIO zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-12-16Krzysztof PrzybyłowskiPrezes ZarząduKrzysztof Przybyłowski
2019-12-16Anna Krawczyńska-NowakCzłonek ZarząduAnna Krawczyńska-Nowak

Plik do pobrania