STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SUW: Korekta raportu bieżącego 24/2019 ? jednostronne podpisanie istotnej umowy, Wtorek, 17 grudnia 2019 (12:45)

Raport bieżący nr 24/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego 24/2019 z dnia 13.12.2019r. prostujemy oczywistą omyłkę w nazwie i siedzibie kontrahenta, z którym podpisana została jednostronna umowa określająca zasady współpracy pomiędzy stronami. W raporcie 24/2019 podana została błędna firma i siedziba kontrahenta Arjo Polska sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach. Prawidłowa firma i siedziba kontrahenta Arjo AB (Public), z siedzibą w Malmo, Szwecja.

Pozostałe informacje zawarte w raporcie bieżącym nr 24/2019 pozostają bez zmian.

Prawidłowa treść raportu bieżącego nr 24/2019 brzmi:

Zarząd Suwary S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym 13.12.2019r. została podpisana jednostronnie przez spółkę SUWARY SA (Sprzedający) z Arjo AB (Public) z siedzibą w Malmo, Szwecja istotna umowa określająca zasady współpracy pomiędzy stronami, polegająca na wytwarzaniu i dostarczaniu przez SUWARY SA ? Zakład Bydgoszcz półproduktów do produktów wytwarzanych przez Arjo Polska sp. z o.o. w segmencie medycznym. Umowa została przesłana drugiej stronie w celu podpisania. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony.

Zgodnie z szacunkowymi wielkościami ustalonymi przez strony, łączna roczna wartość sprzedaży osiągnie wielkość powyżej 5 mln PLN. Umowa zawiera kary umowne, które nie mogą przekroczyć 5% jej wartości.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od przyjętych standardów rynkowych dla tego typu umów.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-12-17Walter KuskowskiPrezes Zarządu