STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

KGN: Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOGENERACJI S.A. z dnia 18 grudnia 2019 roku, Środa, 18 grudnia 2019 (11:54)

Raport bieżący nr 25/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 18 grudnia 2019 roku wraz z informacją o liczbie akcji, z których oddano ważne głosy, procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym oraz łącznej liczbie ważnych głosów, w tym liczbie głosów "za?, "przeciw? i "wstrzymujących się?.

Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania któregokolwiek z punktu zaplanowanego porządku obrad. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że podczas obrad w dniu 18 grudnia 2019 r. nie zostały zgłoszone przez Akcjonariuszy jakiekolwiek sprzeciwy do podjętych uchwał.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-12-18Paweł SzczeszekPrezes Zarządu
2019-12-18Paweł StrączyńskiWiceprezes Zarządu

Plik do pobrania