STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

IND: Otrzymanie zawiadomień w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej , Środa, 18 grudnia 2019 (15:45)

Raport bieżący nr 52/2019

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki Indykpol S.A. z siedzibą w Olsztynie ("Spółka?) niniejszym informuje, że w dniu 18 grudnia 2019 r. otrzymał:

1. zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów złożone w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa?) od Rolmex S.A. z siedzibą w Warszawie ("Zawiadomienie nr 1?), działającego w imieniu i na rzecz stron porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 Ustawy, tj.: (i) Spółki, (ii) Rolmex Spółka Akcyjna ("Rolmex?), (iii) Warmińsko-Mazurski Handel Międzynarodowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, (iv) Feliksa Kulikowskiego, (v) Piotra Kulikowskiego, (vi) Doroty Madejskiej, (vii) Jarosława Madejskiego, (viii) Mateusza Madejskiego oraz (ix) Elżbiety Dorosz;

2. zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów złożone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 87 ust. 5 pkt 1 Ustawy od Rolmex S.A. ("Zawiadomienie nr 2?);

3. zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów złożone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 5 pkt 1 Ustawy od Feliksa Kulikowskiego ("Zawiadomienie nr 3?).

Treść Zawiadomienia nr 1, Zawiadomienia nr 2 oraz Zawiadomienia nr 3 znajduje się w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-12-18Piotr KulikowwskiPrezes Zarządu - Dyrektor Generalny

Plik do pobrania