STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PND: Osiągnięcie minimalnego progu emisji akcji serii T , Czwartek, 19 grudnia 2019 (13:21)

Raport bieżący nr 60/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Polnord S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka?), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 44/2019 z dnia 23 października 2019 r. zawierającego uchwałę nr 15/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polnord S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 23 października 2019 roku w sprawie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 2 (dwa) złote, ale nie większą niż 150.000.000 (sto pięćdziesiąt milionów) złotych poprzez emisję nowych akcji zwykłych serii T oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji nowej emisji serii T, (ii) dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji serii T i praw do akcji serii T do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz (iii) zmiany Statutu Spółki ("Uchwała Emisyjna ?), raportu bieżącego nr 49/2019 z dnia 13.11.2019 r. oraz raportu bieżącego nr 58/2019 z dnia 16.12.2019 r., niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie ( podmiotu, z którym Spółka zawarła umowę o oferowanie akcji serii T) informację o wpłaceniu przez inwestorów środków pieniężnych na pokrycie akcji serii T w łącznej wysokości przekraczającej 75.000.000,00 zł. W konsekwencji, przewidywane środki (wpływy brutto) możliwe do pozyskania z emisji akcji serii T, z uwzględnieniem ceny emisyjnej ustalonej przez Radę Nadzorczą w dniu 16.12.2019 r. przekroczyły wskazany w § 10 Uchwały Emisyjnej, próg uprawniający Zarząd Spółki do zaoferowania inwestorom akcji serii T.

Zarząd Spółki będzie na bieżąco informował rynek w drodze raportów bieżących odnośnie dalszych postępów w realizacji działań mających na celu wykonanie Uchwały Emisyjnej.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-12-19Marcin Gomoła Prezes Zarządu
2019-12-19Marcin Mosz Członek Zarządu