STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

HEL: Nieoczekiwany charakter danych finansowych w II kwartale 2019/2020, Czwartek, 19 grudnia 2019 (15:39)

Raport bieżący nr 27/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Spółki HELIO S.A. informuje, że po dokonanej analizie bieżących przychodów ze sprzedaży Spółki w drugim kwartale roku obrotowego 2019/2020 (tj. październik ? grudzień 2019) spodziewa się ponad 20-procentowego wzrostu przychodów ze sprzedaży względem analogicznego okresu roku ubiegłego (październik ? grudzień 2018). Emitent odnotowuje wzrost przychodów ze sprzedaży we wszystkich kanałach dystrybucji, zaś struktura odbiorców nie uległa przy tym istotnym zmianom. Mimo wysokiej dynamiki wzrostu sprzedaży, należy się liczyć ze spadkiem rentowności brutto ze sprzedaży. Obniżenie ww. wskaźnika było efektem przede wszystkim panujących wysokich presji cenowych w branży.

Emitent uznał niniejszą informację za poufną ponieważ dotyczy osiągnięcia przez Spółkę w kluczowym dla jej roku obrotowego okresie sprawozdawczym dynamiki przychodów ze sprzedaży istotnie odbiegających od danych za analogiczny okresu roku poprzedniego. Szczegółowe informacje na temat wyników finansowych Spółki zostaną przekazane w raporcie półrocznym za I półrocze roku obrotowego 2019/2020, który Spółka opublikuje w dniu 31 marca 2020 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-12-19 Leszek Wąsowicz Prezes Zarządu