STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PND: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej rozpoczęcia negocjacji oraz badania due diligence przez CORDIA International Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Piątek, 20 grudnia 2019 (00:03)

Raport bieżący nr 61/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Polnord S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka?), działając na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 z późn. zm.) ("MAR?) przekazuje niniejszym opóźnioną informację poufną, której ujawnienie zostało opóźnione przez Zarząd Spółki w dniu 9 grudnia 2019 r.:

"Zarząd Polnord S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka?) niniejszym informuje, iż biorąc pod uwagę pozyskaną informację dotyczącą potencjalnego zainteresowania dokonania przez CORDIA International Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (?Potencjalny Inwestor?) inwestycji w Spółkę ("Potencjalna Transakcja?), w dniu 9 grudnia 2019 r. przyjął uchwałę, na mocy której podjął decyzję o rozpoczęciu negocjacji oraz udostępnieniu Potencjalnemu Inwestorowi i jego doradcom dokumentacji dotyczącej Spółki oraz jej grupy kapitałowej, celem rozpoczęcia przeprowadzenia przez Potencjalnego Inwestora i jego doradców badania due diligence dla oceny zasadności dokonania Potencjalnej Transakcji.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż w dacie 9 grudnia 2019 r. nie zostały podjęte żadne wiążące decyzje, co do ewentualnego zaangażowania kapitałowego w Spółkę, a rozpoczęcie rozmów i udostępnienie dokumentacji nie zobowiązywało Potencjalnego Inwestora do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub porozumienia, w szczególności nie stanowiło zobowiązania do nabycia akcji Spółki.?

Zarząd Spółki podjął decyzję o ujawnieniu przedmiotowej informacji poufnej w związku z tym, iż Spółka nie jest w stanie dalej zapewnić poufności takiej informacji.

Zarząd Spółki zdecydował się opóźnić ujawnienie powyższej informacji poufnej w związku z tym, że w opinii Zarządu Spółki niezwłoczne ujawnienie informacji poufnej mogłoby negatywnie wpłynąć na prowadzone rozmowy lub doprowadzić do ich przerwania, a w konsekwencji uniemożliwić Spółce pozyskanie inwestora finansowego, który mógłby wspierać jej rozwój i działania strategiczne, a także skutkować utratą przez Spółkę szansy na pozyskanie kapitału oraz na zwiększenie skali działalności Spółki.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-12-19Marcin Gomoła Prezes Zarządu
2019-12-19Marcin Mosz Członek Zarządu