STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ELT: Informacja o zawarciu umowy z Bieszczadzkim Oddziałem Straży Granicznej w Przemyślu, Piątek, 20 grudnia 2019 (10:03)

Raport bieżący nr 48/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Spółka ELEKTROTIM S.A. informuje, że w dniu 19.12.2019r. zawarła umowę z Bieszczadzkim Oddziałem Straży Granicznej w Przemyślu. (data umowy: 19.12.2019r.)

Przedmiotem umowy jest "Rozbudowa systemów ochrony technicznej granicy zewnętrznej UE w zakresie urządzeń nadzoru?.

Termin końcowy realizacji umowy został ustalony na dzień 30.09.2021r.

Za wykonanie przedmiotu umowy ELEKTROTIM S.A. otrzyma wynagrodzenie brutto w wysokości 22.687.891,00 zł.

Okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy wynosi 8 lat.

Pozostałe warunki umowy, w tym zapisy dotyczące kar umownych, nie odbiegają od powszechnie stosowanych warunków dla tego typu umów.

ELEKTROTIM S.A. raportem bieżącym nr 44/2019 z dnia 29.11.2019r. informował o wyborze oferty złożonej przez Spółkę w postępowaniu jako oferty najkorzystniejszej.

Biorąc pod uwagę aktualny portfel zamówień ELEKTROTIM S.A., a także szacowanie ryzyka przez Spółkę w kontekście m.in. ryzyka uzależnienia się od odbiorców-klientów, Spółka podaje fakt zawarcia ww. umowy do publicznej wiadomości z uwagi na znaczenie dla przychodów ELEKTROTIM S.A. w przyszłości.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-12-20Andrzej DiakunPrezes Zarządu
2019-12-20Beata WesołowskaProkurent