STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

VOT: Informacja uzyskana w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej, Piątek, 20 grudnia 2019 (10:09)

Raport bieżący nr 52/2019

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd VOTUM S.A. (?Spółka") informuje, że w dniu 20 grudnia 2019 roku otrzymał informację od akcjonariusza Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ("TFI?), działającego w imieniu zarządzanych przez TFI funduszy - QUERCUS Absolute Return FIZ, QUERCUS Multistrategy FIZ oraz QUERCUS Parasolowy SFIO ("Fundusze?), o zmniejszeniu przez Fundusze wspólnie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce oraz zejściu poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce. Spółka przekazuje w załączeniu przedmiotowe zawiadomienie.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-12-20Justyna HalaśPełnomocnik

Plik do pobrania