STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

LBW: Grupa Lubawa przedstawia strategię na najbliższe lata, Poniedziałek, 23 grudnia 2019 (11:21)

Do 2022 r. Lubawa ma osiągnąć 320 mln zł skonsolidowanych przychodów, które przełożą się na 50 mln zł EBITDA. Zarząd chce postawić na najsilniejsze strony dotychczasowej działalności skupionej na produkcji, przetwórstwie i sprzedaży tkanin i dzianin, a także maksymalizować efekty synergii zachodzące pomiędzy spółkami zależnymi.

Strategia Grupy Lubawa oparta została na dwóch czteroletnich perspektywach czasowych: 2019-2022 oraz 2023-2026. W pierwszej z nich, krótkoterminowej, Zarząd stawia sobie za cel wzrost poziomu sprzedaży do 320 mln zł, czyli o 30% wobec bazowego roku 2018. Rosnąca sprzedaż ma umożliwić poprawę wskaźnika marżowości EBITDA do poziomu 15%.

Wśród działań, które umożliwią tę poprawę znajdą się m. in. koncentracja na priorytetowych obszarach biznesowych i grupach produktowych, optymalizacja i doskonalenie procesów (przede wszystkim produkcyjnego), identyfikacja kluczowych rynków eksportowych, a także programy motywacyjne dla kluczowych pracowników. Etap ten zakłada realizację ponad 60 projektów strategicznych.

- Nad strategią pracowaliśmy od kilku lat. Gruntownie przeanalizowaliśmy każdy detal działalności Lubawy oraz wszystkich spółek zależnych. Poszczególne założenia wdrażaliśmy i testowaliśmy na bieżąco, by mieć pewność, że są optymalne i realistyczne. Uważam, że Grupa Lubawa bardzo potrzebowała zarówno tego procesu, jak i samego dokumentu strategii, jasno nakreślającego zadania i cele na najbliższe lata - skomentował Marcin Kubica, Prezes Zarządu Lubawa S.A.

W kolejnych 4 latach (2023-2026) zakładane jest utrzymanie dodatniego tempa wzrostu sprzedaży

i osiągnięcie 500 mln zł skonsolidowanych przychodów do 2026 r., co oznacza ich podwojenie wobec bazowego 2018 r. Wskaźnik marży EBITDA ma zostać utrzymany na poziomie 15%. W tej perspektywie czasowej Zarząd planuje realizację ponad 30 projektów strategicznych, skupionych wokół wykorzystania efektów synergii wewnątrz Grupy, optymalizacji kosztów, zmiany modelu procesu produkcji, a także działań badawczo-rozwojowych. Możliwa jest również akwizycja podmiotu z branży.

- Zgodnie z misją, która przyświeca nam w perspektywie bieżącej strategii, chcemy wykorzystać doświadczenia, wiedzę i synergie tak, aby jak najsilniej wpływały na rozwój i sukces naszych akcjonariuszy, klientów, zespołu oraz wszystkich spółek z Grupy. Prowadzimy zróżnicowaną działalność, jesteśmy obecni w wielu branżach - od wyposażenia dla wojska, przez nośniki reklamy, aż po tkaniny do wózków dla dzieci. Prace nad strategią pozwoliły nam spojrzeć na nasz biznes z _odpowiedniej perspektywy i przygotować Grupę na najbliższe lata - podsumowuje Prezes Marcin Kubica.

Przedstawione powyżej informacje i strategiczne kierunki rozwoju Grupy Kapitałowej Lubawa, w tym w szczególności wartości liczbowe, nie stanowią prognozy wyników finansowych.

Grupa Kapitałowa Lubawa to koncern produkcyjno-usługowy, obejmujący dynamicznie rozwijające się spółki, wśród których podmiotem dominującym jest notowana na GPW Lubawa S.A. Główną osią działalności Grupy jest wytwarzanie, przetwórstwo i sprzedaż tkanin i dzianin oferowanych klientom publicznym oraz biznesowym. Sprzedaż wyrobów i usług realizowana jest na każdym etapie procesu obróbki - od surowego materiału po zaawansowany technologicznie produkt finalny.

Za sprawą ścisłej współpracy między spółkami zależnymi, w zakładach produkcyjnych powstają produkty znajdujące zastosowanie w wielu branżach - od reklamowej, przez motoryzacyjną oraz medyczną, po militarną. Przedsiębiorstwa wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Lubawa oferują m. in. parasole i produkty reklamowe, przedsionki do przyczep kempingowych, tkaniny techniczne

i dekoracyjne, namioty oraz specjalistyczne produkty i wyposażenie dla służb mundurowych i BHP.

Interia.pl oprac MZB