STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PJP: Ujawnienie stanu posiadania akcji przez Akcjonariusza, spółkę zależną od spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A., Poniedziałek, 23 grudnia 2019 (15:09)

Raport bieżący nr 20/2019

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd spółki PROJPRZEM MAKRUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 23 grudnia 2019 roku, otrzymał informację od spółki MAKRUM Development Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (spółka zależna od Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A.) o sprzedaży w transakcjach pakietowych na rynku regulowanym: w dniu 17.12.2019 r. 110.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela PROJPRZEM MAKRUM S.A. (dalej Spółka), w dniu 18.12.2019 r. 125.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki, w dniu 19.12.2019 r. 125.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki, w dniu 20.12.2019 r. 125.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki oraz w dniu 23.12.2019 r. 130.118 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki.

Przed dokonaniem transakcji których dotyczy zawiadomienie, Makrum Development Sp. z o.o. posiadała 1.215.118 akcji Spółki, stanowiących 20.31% kapitału zakładowego tej Spółki i dających prawo do 1.215.118 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 20.31% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po dokonaniu transakcji których dotyczy zawiadomienie, Makrum Development Sp. z o.o. posiada 600.000 sztuk akcji Spółki, stanowiących 10.03% kapitału zakładowego Spółki i dających prawo do 600.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 10.03% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie, w związku z treścią art. 69 ust. 4 ustawy, o której mowa powyżej, MAKRUM Development Sp. z o.o. poinformowało, że:

1. MAKRUM Development Sp. z o.o. nie posiada akcji Spółki poprzez podmioty zależne,

2. MAKRUM Development Sp. z o.o. nie zawarła i nie jest stroną umowy, w tym z osobą trzecią, o której jest mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c. powyżej wskazanej ustawy, a której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-12-23 Piotr Szczeblewski Prezes Zarządu
2019-12-23 Dariusz Szczechowski Wiceprezes Zarządu