STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

IPO: Wypowiedzenie umowy o pełnienie funkcji Animatora Emitenta. , Poniedziałek, 30 grudnia 2019 (16:03)

Raport bieżący nr 63/2019

Podstawa Prawna:
Inne uregulowania

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14 z dnia 9 maja 2013 roku oraz stosownie do § 89 Regulaminu Giełdy, Zarząd INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie ("Spółka?, "Emitent?) informuje, iż dnia 30 grudnia 2019 roku Spółka wypowiedziała umowę o pełnienie funkcji Animatora Emitenta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("Umowa?) zawartą z Domem Maklerskim BZ WBK S.A. z siedzibą w Poznaniu, pl. Wolności 15, 60-967 Poznań (obecnie: Santander Biuro Maklerskie z siedzibą w Poznaniu, pl. Andersa 5, 61-894 Poznań) z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Umowa ulegnie rozwiązaniu w dniu 31 marca 2020 roku.

Jednocześnie Zarząd INTERSPORT Polska S.A. informuje, że Spółka posiada drugą umowę o świadczenie usług Animatora Emitenta zawartą z TRIGON Dom Maklerski S.A. (dawniej: Dom Maklerski Penetrator), który w ocenie Spółki posiada profesjonalny zespół animatorów wykorzystujących swoją wiedzę i umiejętności do zapewnienia poprawy płynności akcji Emitenta.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-12-30Artur MikołajkoPrezes Zarządu
2019-12-30Agnieszka WagnerProkurent