STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

TOW: Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną, Poniedziałek, 30 grudnia 2019 (16:42)

Raport bieżący nr 41/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Tower Investments S.A. ("Spółka?) informuje, że w dniu dzisiejszym Tower Project sp. z o.o., spółka zależna od Spółki, zawarła jako sprzedający, z Netto sp. z o.o. ("Kupujący?) umowę sprzedaży nieruchomości gruntowej o powierzchni 4.516 m2 zlokalizowanej w Mrągowie ("Nieruchomość?), o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 6/2019.

Jednocześnie Strony zawarły również umowę na realizację inwestycji budowlanej, na podstawie której Tower Project sp. z o.o. zrealizuje na Nieruchomości, na rzecz Kupującego budowę pawilonu handlowego wraz z infrastrukturą.

Cena sprzedaży nieruchomości zabudowanej pawilonem handlowym wraz z jego projektem i pozwoleniem na budowę ustalona została na 6.350.000 zł (słownie: sześć milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-12-30BARTOSZ KAZIMIERCZUKPREZES ZARZĄDU