STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MEI: Rezygnacja Prezesa Zarządu, Poniedziałek, 30 grudnia 2019 (17:11)

Zarząd MERIT INVESTMENTS ASI S.A. (?Spółka?) informuje, iż w dniu 30 grudnia 2019r. wpłynęło do Spółki pismo w sprawie rezygnacji z dniem 31 grudnia 2019r. przez Pana Mirosława Stępnia z funkcji Prezesa Zarządu, w związku z podjęciem nowych wyzwań zawodowych.

Rada Nadzorcza Spółki dziękuje Panu Mirosławowi Stępniowi za wkład w rozwój MERIT INVESTMENTS ASI S.A. Nowy Prezes Zarządu Spółki, zgodnie ze statutem, zostanie wybrany przez Radę Nadzorczą.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"Osoby reprezentujące spółkę:
Mirosław Stępień - Prezes Zarządu