STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MEI: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej, Poniedziałek, 30 grudnia 2019 (17:50)

Zarząd MERIT INVESTMENTS ASI S.A. (?Spółka?) informuje, iż w dniu 30 grudnia 2019r. rezygnację z funkcji Przewodniczącej i członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2019 roku, złożyła Pani Sylwia Stępień.

Zarząd i Rada Nadzorcza Spółki dziękuje Pani Sylwii Stępień za wkład w rozwój MERIT INVESTMENTS ASI S.A. Nowy członek Rady Nadzorczej Spółki, zgodnie ze statutem, zostanie wybrany na zasadzie kooptacji przez członków Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"Osoby reprezentujące spółkę:
Mirosław Stępień - Prezes Zarządu