STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SUW: Informacja w sprawie incydentalnego niezastosowania zasady II.Z.11 ?Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016?., Wtorek, 31 grudnia 2019 (12:57)

Raport bieżący nr 27/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Suwary SA informuje, że nastąpiło incydentalne naruszenie zasady II.Z.11 ładu korporacyjnego określonej w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016, poprzez brak opinii Rady Nadzorczej do uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 19 grudnia 2019 r.

Niezastosowanie zasady miało charakter incydentalny. W przyszłości Spółka zobowiązuje się ściśle przestrzegać tej zasady.

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-12-31Lilla StefanekProkurent
2019-12-31Walter KuskowskiPrezes Zarządu