STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

VOT: Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2020, Wtorek, 7 stycznia (11:33)

Raport bieżący nr 4/2020

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd VOTUM S.A., działając zgodnie z § 80 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim, podaje do wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku:

Raporty roczne:

? Raport roczny VOTUM S.A. za rok 2019 ? 28 kwietnia 2020 r.

? Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej VOTUM za rok 2019 ? 28 kwietnia 2020 r.

Raport półroczny:

? Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej VOTUM za I półrocze 2020 roku ? 08 września 2020 r.

Raporty kwartalne:

? Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej VOTUM za IV kwartał 2019 roku ? 27 luty 2020 r.

? Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej VOTUM za I kwartał 2020 roku ? 26 maja 2020 r.

? Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej VOTUM za III kwartał 2020 roku ? 26 listopada 2020 r.

Jednocześnie Zarząd VOTUM S.A. działając na podstawie § 62 ust. 1 i ust. 3 w/w Rozporządzenia informuje, że w 2020 roku nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości odrębnych raportów kwartalnych VOTUM S.A. za IV kwartał 2019 roku oraz za I i III kwartał 2020 roku, a także odrębnego raportu półrocznego VOTUM S.A.

Skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe.

Zarząd VOTUM S.A. informuje także, że zgodnie z § 79 ust. 2 w/w Rozporządzenia nie będzie publikował raportu kwartalnego oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2020 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-01-07Justyna HalaśPełnomocnik