STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ARH: Planowana emisja obligacji przez Archicom S.A., Wtorek, 7 stycznia (20:45)

Raport bieżący nr 1/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki ARCHICOM S.A. ("Spółka?) informuje, że planuje wyemitowanie w terminie do 28 lutego 2020 roku obligacji ("Obligacje?). Podstawą emisji Obligacji jest Umowa Programowa dotycząca Programu Emisji Obligacji do maksymalnej wartości nominalnej 250.000.000 PLN z dnia 17 czerwca 2016 r. ("Umowa Programowa?) wraz z późniejszymi zmianami zawarta przez Spółkę z mBankiem S.A. z siedzibą w Warszawie.

Obligacje będą obligacjami zwykłymi, niezabezpieczonymi. Obligacje będą emitowane na podstawie przepisów ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r. wraz z późniejszymi zmianami, Umowy Programowej oraz uchwały Zarządu Spółki. Obligacje będę emitowane jako obligacje na okaziciela nie mające formy dokumentu. Obligacje będą rejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych ("KDPW?) za pośrednictwem Agenta Emisji. Obligacje będą oferowane w sposób niewymagający publikacji prospektu lub memorandum informacyjnego podlegającego zatwierdzeniu przez KNF.

Szczegółowe parametry Obligacji, w tym wartość emisji oraz wysokość oprocentowania zostaną ustalone w procesie budowania księgi popytu.

Spółka opublikuje odrębny raport bieżący dotyczący realizacji powyższego planu emisji Obligacji w terminie do dnia 20 lutego 2020 r.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-01-07Artur Więznowski Członek Zarządu
2020-01-07Tomasz WięznowskiWiceprezes Zarządu