STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

HLD: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji, Środa, 8 stycznia (15:39)

Raport bieżący nr 1/2020

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd spółki pod firmą Hollywood spółka akcyjna z siedzibą w Sierpcu ("Spółka?) niniejszym informuje, iż w dniu 7 stycznia 2020 r. otrzymał od pana Adama Andrzeja Konieczkowskiego, spółki 21 Concordia 3 Société ? responsabilité limitée z siedzibą w Luksemburgu oraz pana Marka Romualda Borawskiego działających w imieniu wszystkich członków porozumienia, o którym mowa w raporcie bieżącym Spółki nr 20/2019, zawiadomienie z dnia 7 stycznia 2020 r., którego treść Spółka przekazuje do publicznej wiadomości poprzez jego załączenie do niniejszego raportu.

PODSTAWA PRAWNA:

art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o ofercie?)


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-01-08Rafał WójcikWiceprezes Zarządu
2020-01-08Maria KopytekCzłonek Zarządu

Plik do pobrania