STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

COG: Zawarcie Aneksu do Umowy Kredytowej, Środa, 8 stycznia (19:45)

Raport bieżący nr 1/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

COGNOR HOLDING S.A. z siedzibą w Poraju ( "Emitent?) podaje, iż w dniu 8 stycznia 2020 r. jego spółka zależna Cognor S.A. jako kredytobiorca,oraz Emitent, Cognor International Finance PLC, Cognor Blachy Dachowe S.A. i Cognor Holding spółka akcyjna sp. k. jako poręczycielezawarli

z mBankiem S.A jako głównym organizatorem, agentem oraz agentem zabezpieczeń, a także Santander Bank Polska S.A., Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju jako kredytodawcami aneks ("Aneks?) do umowy kredytowej z 12 lipca 2018 r. ("Umowa Kredytowa?).

Aneks przewiduje między innymi wydłużenie ostatecznego terminu spłaty finansowania odnawialnego z 30 czerwca 2020 r. na 31 października 2021 r. Pozostałe warunki Umowy Kredytowej nie są przedmiotem zasadniczych zmian i nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Wejście zmian w życie uzależnione jest od spełnienia standardowych warunków zawieszających.

Szczegóły Umowy Kredytowej zostały podane przez Emitenta do wiadomości publicznej

w raporcie bieżącym 18/2018 z dnia 12 lipca 2018 roku.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-01-08Przemysław SztuczkowskiPrezes Zarządu