STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

GRC: Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 roku, Piątek, 10 stycznia (10:10)

Zarząd Spółki GRUPA RECYKL S.A. informuje, iż raporty okresowe w roku obrotowym 2020 będą przekazywane w następujących terminach:


1) raport za IV kwartał 2019 r. ? 14 lutego 2020 roku

2) raport za I kwartał 2020 r. ? 15 maja 2020 roku

3) raport za II kwartał 2020 r. ? 14 sierpnia 2020 roku

4) raport za III kwartał 2020 r. ? 13 listopada 2020 roku

5) raport roczny ? jednostkowy i skonsolidowany- za rok obrotowy 2019 zostanie przekazany w dniu 29 maja 2020 roku.


Jednocześnie Zarząd Emitenta będącego jednostka dominującą informuje, że na podstawie § 5 ust. 2a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości odrębnego jednostkowego raportu kwartalnego. Skonsolidowany raport kwartalny zawierać będzie kwartalne jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe Spółki wraz z danymi porównywalnymi.


Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Roman Stachowiak - Prezes Zarządu
Maciej Jasiewicz - Wiceprezes Zarządu