STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PND: Informacja o sprzedaży i przekazaniach lokali w 2019 r., Piątek, 10 stycznia (19:00)

Raport bieżący nr 1/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Polnord SA z siedzibą w Warszawie ("Polnord?) przekazuje wstępne informacje na temat liczby sprzedanych lokali mieszkalnych oraz liczby zawartych aktów notarialnych przeniesienia własności lokali mieszkalnych przez spółki z Grupy Kapitałowej Polnord ("Grupa?) w 2019 r.

Grupa sprzedała w 2019r. na podstawie zawartych umów przedwstępnych i rezerwacyjnych 479 lokali, przy czym po uwzględnieniu 156 anulacji wynik netto wyniósł łącznie 323 lokale (dane ważone udziałem Polnord w poszczególnych spółkach Grupy).

W IV kw. 2019r. Grupa sprzedała na podstawie zawartych umów przedwstępnych i rezerwacyjnych (uwzględniając 7 anulacji) 116 lokali netto (dane ważone udziałem Polnord w poszczególnych spółkach Grupy).

Liczba przekazanych lokali, które zostaną rozpoznane w przychodach ze sprzedaży za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. wyniesie 467 szt., z tego w IV kwartale 2019 r. rozpoznanych zostanie 67 szt. W wyniku netto 2019 r. rozpoznanych zostanie 558 lokali (dane ważone udziałem Polnord w poszczególnych spółkach Grupy), z czego w IV kwartale 2019 r. rozpoznanych zostanie 68 lokali.

Najliczniejsze wydania mieszkań w 2019 r. miały miejsce na projektach deweloperskich zlokalizowanych w Ząbkach (Neptun Ząbki - 198), Gdańsku (Fotoplastykon - 155) oraz we Wrocławiu (Apartamenty Innova - 90).

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-01-10Marcin GomołaPrezes Zarządu
2020-01-10Marcin Mosz Członek Zarządu